Cookie Consent

Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Cookie instellingen

Spoor 1: re-integreren bij de eigen werkgever

Bij re-integratie 1e spoor wordt onderzocht of een werknemer na een periode van ziekte kan terugkeren bij de eigen werkgever. Bij voorkeur in de eigen functie, maar als dit geen optie blijkt te zijn, in een andere functie.

Terug naar de eigen functie

Het proces van re-integratie start al op de eerste dag van ziekmelding. Vanuit de Wet verbetering poortwachter is de werkgever dan al verplicht om samen met de werknemer actief en doelgericht te werken aan terugkeer in het werk. Lukt het niet om de werknemer binnen de eigen organisatie aan passend werk te helpen, dan moet de werkgever samen met de werknemer op zoek naar een passende baan bij een andere werkgever. Je spreekt dan van re-integratie 2e spoor.

Waarom een gespecialiseerd re-integratiebedrijf

Re-integratie op het 1e spoor kan vaak intern georganiseerd worden. Toch kan het in verschillende situaties zinvol zijn om een re-integratiebedrijf in te schakelen. Bijvoorbeeld wanneer de persoonlijke situatie toch complexer blijkt dan in eerste instantie gedacht. Er komt een hoop kijken bij re-integratie; denk aan wet- en regelgeving, financiële risico’s en tegenstrijdige belangen. De expertise en ervaring van een re-integratiespecialist kan het verschil maken. Het tijdig inschakelen van hulp maakt de kans op succes op het 1e spoor aanzienlijk groter.

Hoe verloopt re-integratie op spoor 1

Weer aan het werk gaan na langdurige ziekte is vaak geen kwestie van ‘gewoon weer beginnen’. Er kan een hoop veranderd zijn. In een re-integratietraject op het 1e spoor onderzoeken we allereerst of terugkeer naar de eigen functie haalbaar is. Misschien zijn er bepaalde aanpassingen nodig op de werkplek, in de taken of werktijden. In een 1e spoortraject beginnen we met een intake, vervolgens maken we een plan van aanpak en daarna starten we met ‘coaching on the job’. Van intake tot evaluatie houden wij oog voor de beleving én praktische kant van het traject.

De intakefase

We starten het 1e spoortraject met een uitgebreide intake. Tijdens een intake proberen we zicht te krijgen op het verloop van het herstelproces, welke meerwaarde wij kunnen bieden en welke andere behandelaars er zijn. Het is belangrijk om kritisch te kijken naar afspraken in relatie tot beschikbare energie. We zien de intake als essentieel onderdeel voor een succesvol het traject.

Plan van aanpak

Vervolgens stellen we een plan van aanpak op, aan de hand van informatie van werknemer, werkgever, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige. In dit plan van aanpak beschrijven we de situatie, trajectdoelen en aanpak. Bij trajectdoelen kun je denken aan: privé-werk-balans vinden, zelfvertrouwen vergroten en grenzen bewaken. We onderzoeken ook of de wensen, doelen en verwachtingen van alle betrokkenen overeenkomen. De ‘plan-van-aanpak-fase’ duurt 2 tot 3 weken en wordt afgesloten met een rapportage. Daarna starten we met ‘coaching on the job’.

Coaching on the Job

Bij 'coaching on the job' loopt de coach van Effectyf mee op de werkvloer. Het fysiek aanwezig zijn op de werkplek maakt dat de coach bijtijds signaleert waar het wringt, snel kan schakelen en direct kan bijsturen waar nodig. Een coach van Effectyf ondersteunt bij het opbouwen in taken en uren, bij werkplekaanpassingen, communicatie met collega’s en leidinggevenden. We voeren ook evaluatiegesprekken met de verschillende betrokkenen. In 90% van onze 1e spoortrajecten is de werknemer na afloop weer volledig aan het werk. Wanneer dit níet het geval lijkt te zijn, worden wij regelmatig gevraagd voor een combinatietraject waarbij we zowel activiteiten op spoor 1 en 2 uitvoeren.

Re-integratietools

Afhankelijk van het traject(doel) zetten we diverse on- en offline tools in die de werknemer helpen om stappen te zetten richting duurzame re-integratie. Zo maken kandidaten van Effectyf gebruik van Jobport, een digitaal platform met zelftesten en een vacaturebank. Bij offline tools kun je denken aan een energiedagboek, inspiratiespel of thuisopdracht. Daarnaast zetten we diverse interventies in, zoals spiegelen, confronteren, observeren en omdenken.

Uitgangspunten in onze begeleiding zijn:

  • We gaan uit van iemands kracht. Wat onze kandidaten zelf kunnen, doen ze zelf;
  • We bieden coaching en training voor wat kandidaten nog niet kunnen, maar wél kunnen leren;
  • Wat kandidaten niet kunnen en ook niet kunnen leren, doen zij samen met hun coach.

Met onze aanpak stimuleren we vitaliteit, zelfvertrouwen en daadkracht.

Altijd in de buurt

Effectyf heeft coaches en vestigingen door het hele land. Zo zijn we altijd in de buurt! Neem contact op voor een afspraak op één van onze locaties. Een andere locatie, online of een thuisbezoek behoort ook tot de mogelijkheden.

Download de routekaart spoor 1

Vergroot de kans op een succesvol traject. Direct aanmelden?