Cookie Consent

Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Cookie instellingen

Spoor 3: van WIA naar passend werk

Het begeleiden van een werknemer met een WGA-uitkering naar passend werk noemen we re-integratie 3e spoor. Het doel van een 3e spoor of WGA traject is nieuw werk en daarmee hogere inkomsten voor de werknemer en schadelastbeperking voor de werkgever.

Van WIA naar passend werk

Als een werknemer na twee jaar nog ziek is dan volgt een WIA-keuring bij het UWV. Werknemers die nog arbeidsmogelijkheden hebben (35-80% arbeidsongeschikt) komen in aanmerking voor een WGA-uitkering. Het begeleiden van een werknemer met een WGA-uitkering naar passend werk noemen we re-integratie 3e spoor. Het doel van een 3e spoor of WGA traject is nieuw werk en daarmee hogere inkomsten voor de werknemer en schadelastbeperking voor de werkgever.

Waarom een gespecialiseerd re-integratiebedrijf  

Net zo goed na de 'poortwachter-periode' van twee jaar of einde arbeidscontract, blijft een werkgever tien jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van z'n arbeidsongeschikte werknemer. Ook als er geen sprake is van eigenrisicodragerschap. Omdat de werknemer al stappen heeft doorlopen op het 1e en 2e spoor en dus al even bezig is met re-integreren, is het belangrijk om goede accenten te leggen. De werknemer heeft al lange tijd niet gewerkt, dit vormt een extra uitdaging in het traject. Wanneer de werknemer kán werken, is het voor alle partijen financieel en maatschappelijk aantrekkelijk om de zogeheten 'restverdiencapaciteit' te benutten. Dit bespaart de werkgever een hoop kosten en brengt de werknemer hogere inkomsten. Er komt veel kijken bij re-integratie op spoor 3. De expertise en ervaring van een re-integratiespecialist kan het verschil maken. Een grote meerwaarde: wij nemen re-integratieverplichtingen uit handen.

Hoe verloopt re-integratie op het 3e spoor

Een nieuwe baan zoeken na langdurige ziekte is vaak geen kwestie van ‘gewoon doen’. Er kan een hoop veranderd zijn. De bedrijfsarts stelt vast welke werkzaamheden een werknemer kan verrichten. Re-integratiebegeleiding op het 3e spoor omvat vaak drie type activiteiten: persoonlijke ontwikkeling, sollicitatiebegeleiding en jobhunting. De stap naar werk is extra groot, aangezien de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is verklaard. Van intake tot evaluatie houden wij oog voor de beleving én praktische kant van een traject.

De intakefase

We starten met een uitgebreide intake. Tijdens een intake proberen we zicht te krijgen op het verloop van het herstelproces, welke meerwaarde wij kunnen bieden en welke andere behandelaars er zijn. Het is belangrijk om kritisch te kijken naar afspraken in relatie tot beschikbare energie. We zien de intake als essentieel onderdeel voor een succesvol traject.

Plan van aanpak

Vervolgens stellen we een plan van aanpak op, aan de hand van informatie van werknemer, werkgever, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige. In dit traject stelt de bedrijfsarts vast welke werkzaamheden de werknemer kan verrichten. In het plan van aanpak staan de situatie, trajectdoelen en aanpak omschreven. Bij trajectdoelen valt te denken aan: loslaten van het oude werk, ervaring opdoen in nieuw werk en het ontwikkelingen van sollicitatievaardigheden. We onderzoeken ook of de wensen, doelen en verwachtingen van alle betrokkenen overeenkomen. De ‘plan-van-aanpak-fase’ duurt 2 tot 3 weken en wordt afgesloten met een rapportage. Daarna starten we met de begeleiding naar nieuw werk.  

Begeleiding naar nieuw werk

Aan de hand van het plan van aanpak start de begeleiding naar nieuw werk. Centraal staan de kwaliteiten en mogelijkheden van de werknemer. De begeleiding begint altijd met een persoonlijk- en belastbaarheidsprofiel. Dat profiel matchen we met de arbeidsmarkt, zo ontstaat een zoekprofiel. Met dit zoekprofiel gaat de werknemer de arbeidsmarkt op om een nieuwe baan te vinden. Een coach van Effectyf biedt ondersteuning op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (gespreksvaardigheden, presentatieskills en sollicitatieskills), sollicitatiebegeleiding (netwerken en solliciteren) en jobhunting (passende vacatures en een baan vinden). De coach stelt z'n regionale netwerk ter beschikking. Na de oriëntatieperiode onderneem je als werknemer elke week 1 à 2 sollicitatieactiviteiten. Tijdens de coachgesprekken bespreek je deze activiteiten en stuur je bij waar nodig.

Werkervaringsplek

Wij geloven in werkervaringsplekken. Dit is een tijdelijke werkplek waar je kunt ervaren wat jouw wensen en mogelijkheden zijn én wat je nodig hebt voor het succesvol invullen van een functie. Het doel? De stap richting een nieuwe baan verkleinen door stapsgewijs de belastbaarheid op te bouwen. Voor het vinden van een geschikte werkervaringsplek kijken we naar de meest recente Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) en de verkregen informatie tijdens de intakefase. De coach van Effectyf begeleidt op de werkvloer en verzamelt waardevolle informatie over onder meer het werkritme, de taakgerichtheid, contactvaardigheid, zelfstandigheid en omgang met werkdruk.

Re-integratietools

Afhankelijk van het traject(doel) zetten we diverse on- en offline tools in die de werknemer helpen om stappen te zetten richting duurzame re-integratie. Zo maken kandidaten van Effectyf gebruik van Jobport, een digitaal platform met zelftesten en een vacaturebank. Voor het vinden van een geschikte baan of werkervaringsplek, stellen we ons regionale werkgeversnetwerk beschikbaar. Bij offline tools kun je denken aan een ‘Energiedagboek’, ‘Dagverhaal’ of thuisopdracht, maar ook aan interventies als spiegelen, confronteren, omdenken, meelopen en observeren.

Uitgangspunten in onze begeleiding zijn:

  • We gaan uit van iemands kracht. Wat onze kandidaten zelf kunnen, doen ze zelf;
  • We bieden coaching en training voor wat kandidaten nog niet kunnen, maar wél kunnen leren;
  • Wat kandidaten niet kunnen en ook niet kunnen leren, doen zij samen met hun coach.

Met onze aanpak stimuleren we vitaliteit, zelfvertrouwen en daadkracht.

Altijd in de buurt

Effectyf heeft coaches en vestigingen door het hele land. Zo zijn we altijd bij je in de buurt! Neem contact op voor een afspraak op één van onze locaties. Een andere locatie, online of een thuisbezoek behoort ook tot de mogelijkheden.

Bekijk de WIA-beslisboom

Vergroot de kans op een succesvol traject. Direct aanmelden?