Cookie Consent

Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Kanker en werk

15/4/2024
Jennifer Wagemakers
‍Kanker
Kanker en werk

Kanker en het werk


Na de diagnose kanker komt er veel op de zieke werknemer af en staat het leven op zijn kop. Hij/zij probeert de tijd en aandacht te verdelen over wat nú belangrijk is, maar ook straks, met het oog op herstel. Een ingrijpende periode dus. De samenwerking tussen werknemer en werkgever staat op scherp. Het is daarom goed om echt werk te maken van werk, aan de hand van duidelijke afspraken en heldere verwachtingen.

Aandachtspunten


Er zijn vele factoren die de re-integratie beïnvloeden. We lichten drie aandachtspunten toe die een soepele reintegratie bevorderen.

1. Contact

Regelmatig contact tussen werkgever en werknemer is essentieel, er gebeurt veel onderweg. Zorg voor een open sfeer, gebaseerd op onderling vertrouwen, en blijf met elkaar in gesprek over de impact. Houd hetzelfde doel voor ogen: een duurzame re-integratie.

2. Ondersteunen

Houd rekening met verschillende ziektefasen. Bespreek wat kan, ondersteun waar hulp nodig is en neem over wat niet gaat. Interpreteer dit als betrokkene niet zelf, maar vraag bij de werknemer na wat mogelijk is, zonder hierbij druk te geven.

3. Informeren

Zorg voor de juiste informatie over het ziektebeeld en de (tijdelijke) persoonsgebonden gevolgen in het werk. Schep tijdig duidelijkheid over wie welke rol en verantwoordelijkheid draagt in het re-integratieproces. De bedrijfsarts, collega’s, arbeidsdeskundige en curatieve zorg; iedereen werkt vanuit een eigen kader en perspectief.

Oude functie hervatten


In veel situaties is (gedeeltelijke) terugkeer mogelijk. Soms zijn aanpassingen in taken of uren van belang om te komen tot een optimaal resultaat. Begin altijd met een gezamenlijk vertrekpunt, maak een stappenplan, een overzicht van werkzaamheden en schep daarbij duidelijke randvoorwaarden. Hierbij kun je denken aan aangepaste werktijden, vaste herstelmomenten en afgebakende taken. In de loop van het herstel- en re-integratieproces worden de (on)mogelijkheden duidelijk. Geef dit proces voldoende tijd en aandacht en bouw de werkzaamheden op naar vermogen van de werknemer. Wanneer dit proces niet vanzelf gaat en het van belang is om (weer) op één lijn te komen, zorgt de inzet van een deskundige coach voor meer inzicht, begrip en goede onderlinge afstemming.

Tips voor de werkgever

 • Sluit aan bij de werknemer, toon interesse en zoek
  samen naar oplossingen;
 • Bereid je voor op de terugkeer, schakel daarbij hulp in;
 • Houd collega’s betrokken;
 • Ieder mens, iedere kanker, iedere behandeling en de
  impact daarvan is anders. Sta hierbij stil.

Tips voor de werknemer

 • Informeer de bedrijfsarts en je werkgever over wat gaat
  en wat nog niet, communiceer over wat je bezighoudt;
 • Een dagstructuur geeft ritme en is een opstap naar
  werk;
 • Zorg voor een logboek, beschrijf wat je hebt gedaan en
  hoe je dit hebt ervaren.

Professionele begeleiding loont


Weer aan het werk na een lange periode van ziek-zijn is spannend. Deskundige coaching levert een waardevolle bijdrage aan een gezonde en duurzame privé-werkbalans en het vergroten van regie in de loopbaan. Een coach met kennis van kanker en de gevolgen stelt samen met alle betrokkenen een haalbaar stappenplan op. Vervolgens begeleidt de coach dit plan, indien nodig (deels) op de werkvloer. Hierdoor ontstaat er gedegen inzicht in de taken, de werkplek, het gedrag van de werknemer, mogelijkheden en valkuilen. Op basis van de richtlijn 'Kanker en Werk’ van NVAB zoekt de coach samen met de werknemer naar wat wel en (nog) niet gaat. Zo zorgen we dat revalidatie en re-integratie hand in hand gaan. Aan de hand van tussentijdse bevindingen managet de coach verwachtingen en wordt het plan bijgesteld of vervolgd. De coach staat zowel werknemer als werkgever met raad en daad bij en denkt mee over wat nodig is om het best haalbare resultaat te bereiken.

Onze coaches werken multidisciplinair, in samenspraak met onder meer de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en Toon Hermanshuizen, en gaan hierbij uit van duurzame inzetbaarheid.

Als een werknemer tijdens of na kanker weer terug kan keren in het werkproces, is deskundige begeleiding essentieel. Een gespecialiseerde coach van Effectyf helpt de werknemer om stapsgewijs het werk te hervatten en de taken rustig op te bouwen. Samen met werkgever en werknemer maken we een traject op maat.

Bekijk de wereld van complex verzuim door diverse brillen