Cookie Consent

Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Effectyf voor opdrachtgevers

Heb je te maken met één of meerdere ziek uitgevallen werknemers? Dan komt er een hoop op je af. Naast de wirwar van wet- en regelgeving, blijkt het re-integratieproces van jouw werknemer complexer dan gedacht. Onze gespecialiseerde coaches ondersteunen zowel werkgever als werknemer in dit proces. Zij vormen de spin in 't web tussen verschillende betrokkenen en gaan voor een optimaal resultaat voor iedereen.

De juiste hulp bij complex verzuim

Re-integratie van jouw werknemer kan complexer blijken dan in eerste instantie gedacht. Dit, omdat er bijvoorbeeld sprake is van een burn-out, autisme spectrum stoornis, niet-aangeboren hersenletsel, post-COVID of kanker. Het tijdig inschakelen van een re-integratiespecialist maakt de kans op succesvolle, duurzame re-integratie groter. Na een periode van langdurig ziek-zijn, is de stap naar werk niet zo gemakkelijk. Er komt een hoop bij kijken: wet- en regelgeving, zoals financiële risico’s en tegenstrijdige belangen. De expertise en ervaring van een re-integratiespecialist kan het verschil maken. Wij werken nauw samen met de arbeidsdeskundige van het UWV, de bedrijfsarts en andere betrokken behandelaars.

  • Hulp bij het nakomen van re-integratieverplichtingen.
  • Zorgvuldige rapportages met aandacht voor de Wet verbetering poortwachter.
  • Afstemming met alle betrokkenen bij zowel succes als stagnatie.

Onze diensten

Re-integratie op het 1e spoor

Het doel van re-integratie op het 1e spoor is hervatting van het oude werk binnen de eigen organisatie. In 90% van de 1e spoortrajecten die wij begeleiden is de werknemer weer volledig aan het werk. Dit bereiken wij door ‘coaching on the job’. Lees meer over onze aanpak op spoor 1.

Re-integratie op het 2e spoor

Uit onderzoek is gebleken dat de werknemer niet kan terugkeren in de oude functie. Met ondersteuning op het 2e spoor helpen wij jouw medewerker bij het vinden van een nieuwe baan die past bij diens mogelijkheden. In 75% van deze trajecten plaatsen wij een werknemer bij een andere organisatie of kent het UWV per einde wachttijd WGA 80-100 of IVA toe. Dit laatste houdt in dat de werknemer (grotendeels) arbeidsongeschikt wordt verklaard. Lees meer over onze aanpak op spoor 2.  

Haalbaarheidsonderzoek
Wil je weten of een 2e spoortraject voor jouw werknemer kans van slagen heeft? Dan kan een haalbaarheidsonderzoek handig zijn. Met dit onafhankelijke onderzoek schetsen we een reëel beeld van de mogelijkheden van de werknemer op de arbeidsmarkt. Wij voeren dit onderzoek regelmatig uit voor werkgevers in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Lees meer over het haalbaarheidsonderzoek.

Re-integratie op het 3e spoor

Is jouw medewerker bijna twee jaar ziek? Dan ontvangt hij/zij hoogstwaarschijnlijk een WIA-uitkering. De WIA bestaat uit twee regelingen: de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Als jouw medewerker een WGA-uitkering ontvangt, waarbij de organisatie eigenrisicodrager is, dan heb je 10 jaar lang de verplichting om jouw werknemer te ondersteunen bij de re-integratie. Om ook de schadelast voor de organisatie te beperken, kun je jouw werknemer helpen z’n restverdiencapaciteit zo volledig mogelijk te benutten. Lees meer over onze aanpak op spoor 3.

Verzuimpreventie

Als je merkt dat het verzuimpercentage stijgt, is het goed om te focussen op vitaliteit en werkgeluk onder jouw medewerkers. Wil jij jouw medewerkers de gelegenheid bieden om aan de slag te gaan met hun loopbaanvragen? Zodat zij symptomen van overbelasting of onvrede bijtijds aanpakken? Wij denken graag met je mee. Vanuit het label Veerkrcht bieden we verschillende programma’s voor individuen en teams. Lees meer over het aanbod van Veerkrcht.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Om erachter te komen hoe jouw werknemer het best duurzaam herstelt, kun je een arbeidsdeskundig onderzoek inzetten. Tijdens dit onderzoek gaat de arbeidsdeskundige in gesprek met de werknemer én de werkgever. Vervolgens adviseert de arbeidsdeskundige over de re-integratiemogelijkheden van de werknemer. Wij verwijzen graag door naar een van de gespecialiseerde arbeidsdeskundigen in ons netwerk. Bekijk met welke arbeidsdeskundigen we samenwerken.

Poortwachter-proof aanpak

Bij aanvang van het traject stellen we in samenspraak een ’plan van aanpak’ op, waarin we de route naar duurzame re-integratie omschrijven. Afhankelijk van het type traject, ontvang je als werkgever periodiek een voortgangsrapportage. Deze rapportages zijn direct bruikbaar voor het verzuimdossier. Daarnaast houden we je per mail of telefoon op de hoogte van de voortgang. Aan het einde van het traject ontvang je een eindrapportage. De rapportages worden opgesteld in samenwerking met de arbeidsdeskundige, met oog voor zowel de privacy van jouw werknemer als voor de Wet verbetering poortwachter. Lees meer over onze aanpak.

Vrijblijvend advies

Wij worden liever (te) vroeg ingeschakeld dan te laat. Heb je vragen over verzuim binnen jouw organisatie of de re-integratie van jouw medewerker(s)? Wij werken landelijk en zijn dus altijd in de buurt. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Jouw werknemer aanmelden voor een traject? Schakel onze hulp bijtijds in.